Advertentie
Advertentie

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst kent over het algemeen twee vormen

, namelijk een overeenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk.In beide gevallen moeten enkele formaliteiten worden vervuld, op het gevaar af in een overeenkomst voor onbepaalde tijd te vervallen.Interessant is de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur met maximumduur vast te leggen of om in de overeenkomst voor bepaalde duur toch een opzeggingsmogelijkheid in te schrijven.