Een tuin als utopisch project

In de buurt van Totnes in South Devon ligt een van de opmerkelijkste Engelse tuinen, Dartington Hall. Nochtans zijn die tuinen nauwelijks bekend en komen er nauwelijks tuintoeristen. De wortels van Dartington Hall gaan terug tot de Middeleeuwen, maar de tuinen en ook enkele gebouwen dateren uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Zij zijn het levenswerk van Leonard en Dorothy Elmhirst, twee schatrijke filantropen en kunstliefhebbers die in Dartington een utopisch sociaal en opvoedkundig project realiseerden.Paul Geerts