Een 'vaste inrichting', sneller dan je denkt

Wanneer een buitenlands bedrijf werkzaamheden verricht in Belgie of handel drijft met Belgie, al dan niet via een tussenpersoon, gebeurt dit meestal zonder veel argwaan voor de belastbaarheid. Nochtans kan dit aanleiding geven tot het bestaan van een Belgische 'vaste inrichting', die op dat ogenblik ook onderworpen is aan de Belgische belasting. Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en de bilaterale dubbelbelastingverdragen verstrekken de beoordelingscriteria.