Een verdrag tegen de bureaukratie, dat is wat Europa nodig heeft

Aan het loket kreeg ik te horen dat ik vooraf diende te telefoneren voor een afspraak. Of ik die afspraak dan nu kon maken? 'Neen, je moet telefoneren', was het antwoord. De vrouw aan het loket wees een telefooncel aan in de hoek van de zaal en voegde eraan toe: 'Je kan die daar gebruiken, maar je moet wel bellen voor 10 uur 's morgens.'