Advertentie
Advertentie

Een vlag in de Koningsstraat

(tijd) - Uit een raam op de tweede verdieping van het kantoorgebouw aan de Koningsstraat 67 in Brussel hing donderdag een zwart-geel-rode vlag de tijd tussen Wapenstilstand en Koningsdag te doden. Een Belgische vlag, zoals er in de politiek-administratieve buurt van de hoofdstad deze week tientallen te zien waren. Toch viel vooral die ene vlag op. Omdat ze daar zo eenzaam tegen die grote glazen gevel hing. Omdat op een plaat aan de deur van het gebouw, naast een gestileerde leeuw, te lezen staat: 'Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Onderwijs - Afdeling Permanente Vorming'. En omdat in artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 staat dat, wanneer de Belgische vlag op een openbaar gebouw van de Vlaamse Gemeenschap wordt gehesen, dan eveneens de Vlaamse Leeuw moet wapperen. Hoeven de Vlaamse ambtenaren dat decreet dan niet toe te passen?Het was, met al dat gevlag, een korte en ietwat ongewone politieke week. Ze begon met een brugdag. De partijbureaus kwamen maandag niet bijeen, de parlementen bleven dicht en op de meeste ministeriële kabinetten werd de telefoon niet beantwoord. Dinsdag legde de Wapenstilstandsherdenking het politieke leven helemaal stil. En omdat premier Jean-Luc Dehaene in Hanoi de Top van de Francofonie bijwoont, kwam gisteren zelfs de federale ministerraad niet bijeen.