Een vloedgolf van spellingboeken

Sinds het bekendmaken van de regels en richtlijnen voor de nieuwe spelling is het aantal artikelen en kritieken dat over onze taal verscheen niet meer bij te houden. Naast de terechte aanmerkingen op de spellingafwijkingen tussen het Groene Boekje en de Grote Van Dale (een tekortkoming waaraan wordt gewerkt), ging de onvrede van sommige taalgebruikers en -verspreiders (o.a. uitgeverij Van Oorschot) nog verder: er werd opgeroepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid om de spellinghervorming niet te aanvaarden. Of de doorsnee taalgebruiker daar baat bij heeft, is zeer twijfelachtig. Bovendien wordt de - toch al zwakke - positie van het Nederlands in Europa er niet bepaald door versterkt.