Advertentie
Advertentie

Een voorbeeld

In kolom 1 wordt de situatie weergegeven alsof de twee inrichtingen van de Belgische vennootschap in België zouden zijn. In dat geval wordt het verlies van de ene inrichting onmiddellijk gerekend bij de winst van de andere inrichting. Het volgende jaar is er uiteraard geen sprake meer van overdraagbare verliezen, wegens al aangewend in het eerste jaar.