Een Waal die Nederlands sprak

JEAN-PIERRE GAILLIEZ werd in 1944 geboren. Zijn vader was landbouwer in Henegouwen en werkte met seizoenarbeiders uit Zuidwest-Vlaamse dorpen. Dat hij met hen Nederlands sprak was een unicum.