Een wereld van verschil

Ongeveer twintig jaar geleden stelde IBM zijneerste personal computer voor. Over het belang van dieverjaardag wordt in computerkringen nog volop gediscussieerd. Het Amerikaans bedrijf was immers niet de eerstedie de pc introduceerde en claimt bovendien ook de uitvindingvan die term niet. Vast staat evenwel dat met de pcde computerindustrie de voorbije jaren zo gigantisch is geëvolueerd, dat het zo goed als onmogelijk is tevertellen wat ons de komende twintig jaar te wachten staat.