Een "wet-De Clercq' voor de staatsschuld?

Onlangs kwam senator Cooreman in het nieuws met een voorstel voor een "amortizatiefonds' voor een deel van de staatsschuld. Dit voorstel kwam in feite neer op het organizeren van een gezichtsbedrog, door een stuk van de schuld in een fonds te stoppen en er dan een aflossingsschema op te plakken, met belastinggeld te financieren. Het is duidelijk dat bij een dergelijk systeem, en "gekonsolideerd' voor de hele overheid, door dergelijke goocheltruuks niets verandert. Een werkelijke bijdrage tot een oplossing kan men slechts vinden wanneer men een techniek hanteert die ook nieuwe bronnen aanboort.