Een zaak van jaren

Het auditkantoor KPMG diende vrijdag bij de Ieperse onderzoeksrechter Kristof Vulsteke een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen vijf voormalige topmensen van Lernout & Hauspie Speech Products (LHSP): Pol Hauspie, Jo Lernout, Nico Willaert, Gaston Bastiaens en Carl Dammekens. De klacht werd ook uitgebreid tegen onbekenden. Voor de aanklacht baseert KPMG zich op verschillende documenten: een rapport van KPMG over het reilen en zeilen in en rond LHSP, en een rapport van PricewaterhouseCoopers over malverstaties gepleegd door de topmanager van de Koreaanse divisie van LHSP.KPMG vond in deze rapporten de aanwijzingen dat het door een aantal gewezen topmensen doelbewust om de tuin is geleid. Het verstrekken van onjuiste en onvolledige informatie was erop gericht KPMG vervalste jaarrekeningen te laten goedkeuren. Dat zijn strafbare feiten en dus stapte KPMG naar de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter was door het parket al gelast met een gerechtelijk onderzoek. Hij krijgt er nu een klacht bovenop, afkomstig van een partij die niet van de minste is.Dat een auditkantoor een klacht indient tegen (ex-)managers van een klant, is zeer uitzonderlijk en in ons land wellicht zelfs een primeur. Bij KPMG zegt men dan men niet anders kon dan naar de onderzoeksrechter te stappen. KPMG had ook een andere procedure kunnen volgen. Het kantoor had een aantal mensen rechtstreeks kunnen dagvaarden voor de correctionele rechtbank. KPMG koos voor de andere weg en laat het over aan het Ieperse gerecht om de zaak uit te spitten.Met de klacht stuurt KPMG een belangrijk signaal uit, namelijk dat het kantoor geen enkele blaam treft bij de boekhoudkundige onregelmatigheden gepleegd in en rond LHSP. Aandeelhouders, bankiers, schuldeisers en anderen zijn dus verwittigd. Wie uit is op een schadevergoeding voor het debacle van LHSP, is bij KPMG aan het verkeerde adres.Niet iedereen deelt die mening. In de Verenigde Staten zijn al enkele procedures opgestart (de zogenaamde class action suits) waarbij groepen aandeelhouders van LHSP niet alleen de managers van LHSP aanklagen, maar ook KPMG. Deze aandeelhouders blijven ervan overtuigd dat KPMG boter op het hoofd heeft. Ook de gewezen topmanagers van LHSP zullen zich niet zonder slag of stoot naar de slachtbank laten brengen en zullen ongetwijfeld documenten produceren waarmee ze de schuld pogen af te wentelen. Het is aan de onderzoeksrechter om de zaak uit te zoeken en nadien aan de rechter om een vonnis te vellen.Wie zich de onderzoeken herinnert over de Antwerpse videogroep Super Club, de Gentse vastgoedmakelaar Ascona of andere dossiers, weet wat er te gebeuren staat. Men is vertrokken voor een onderzoek dat zo ingewikkeld en omvangrijk wordt, dat het gerecht er nog vele jaren mee bezig zal zijn. Zolang de strafzaak niet volledig is afgerond, kunnen dus gedurende vele jaren geen burgerlijke gedingen worden gevoerd. Immers: Le correctionel tient le civil en état. René DE WITTE Luc VAN AELST