Een zeepbel in obligaties?

Een hoger risico vereist een hoger rendement. Bedrijfsobligaties vertegenwoordigen een hoger risico dan overheidsobligaties. Ze putten voor de rente en afbetaling van het kapitaal enkel uit de winsten van de onderneming. Bij gebrek daaraan kunnen bankleningen en de kapitaalmarkten wel soelaas brengen, maar dat impliceert een verwachting van voldoende winst in de toekomst, anders zal de rente prohibitief hoog zijn. Overheidsobligaties daarentegen putten uit een immens grotere poel van middelen: de belastingen gegenereerd door een hele economie.Frank Boll