Een zeker onbehagen heeft zich van de Britten meester gemaakt

(van onze korrespondent)