Een zieke werknemer ontslaan

Een werknemer die lange tijd afwezig is wegens ziekte kan de organisatie van uw onderneming danig verstoren. Nochtans staat u als werkgever niet geheel machteloos tegenover die problemen. Als u de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer besluit te beëindigen, moet u wel specifieke regels volgen. Die zijn weinig wereldschokkend en vooral weinig bekend. Ontslag is altijd mogelijk tijdens een periode van ziekte, maar u moet dan een opzeggingsvergoeding betalen. Vanaf zes maanden arbeidsongeschiktheid bestaat voor het ontslag van een bediende een regel die voor de werkgever financieel gunstiger is.