'Een zoektocht naar archieven': mensen gevonden

Pas sinds enkele jaren werd duidelijk dat veel van de zogeheten 'oorlogskunst' die tijdens de Tweede Wereldoorlog eerst door de Duitsers en nadien door de Russen uit ons land en andere landen gesleept werd, niét verloren of vernietigd is. Na de val van het communisme in de voormalige Sovjetunie kwamen mondjesmaat allerlei geheime depots aan het licht, waar miljoenen kunstvoorwerpen, boeken en archieven in opgeslagen liggen, afkomstig uit nazi-Duitsland en de door Rusland bevrijde bezettingsgebieden. Alleen al in 1945 werden 400.000 goederenwagons volgeladen met volledige fabrieken, maar ook met meubels, wijnvoorraden, kunstwerken, bibliotheken en archieven. Hoe dat in zijn werk ging, wordt op hallucinante manier uit de doeken gedaan in het boek 'Operatie Kunstroof' van Konstantin Akinsa en Grigori Kozlov, dat vorig jaar in Nederlandse vertaling verscheen.