Een zondag vol symbolen

De publieke ruimte is minder neutraal dan men denkt, zij steekt vol symboliek. De architectuur en de decoratie van openbare gebouwen verraden niet zelden een achterliggende ideologie. Zelfs in de vormgeving van tuinen en parken zijn maatschappelijke idealen terug te vinden. Ook sommige privé-woningen verkondigen de levensopvatting van de bouwheer. Open Monumentendag Vlaanderen, die plaatsheeft op zondag 8 september, heeft dit jaar oog voor die symboolwaarde.Bert POPELIER