Een zorgwekkende beurs

De Nationale Bank noemt de beurs van Brussel "zorgwekkend'. Goed, dan moet ze verzorgd worden: zorgen ontvangen! Toch lijkt het er meer op dat ze steeds meer zorgen te verwerken krijgt. "De Nationale Bank hangt een uiterst zwart beeld op van de Brusselse beurs.' Het is goed dat de Nationale Bank ook tot een bevinding komt die vele practici van de beurs al vóór haar gemaakt hebben. Tot nog toe zonder resultaat, misschien kunnen de Nationale Bank en goeverneur Verplaetse er wel iets aan doen. Alle hulp is welkom.