Eenheidstype katoliek onderwijs uitgesteld

De algemene raad van het katoliek onderwijs (ARKO) heeft zaterdag beslist de geplande invoering op 1 september e.k. van een eenheidsstruktuur voor de katolieke secundaire scholen, met een jaar uit te stellen. De beslissing is een gevolg van het feit dat er op het ogenblik geen regering is die volheid van bevoegdheid heeft. Daardoor kan geen wettelijk kader worden geschapen voor de nieuwe struktuur. Gezien de onzekere politieke toestand nog een tijdje kan aanhouden, verkoos de leiding van het katoliek onderwijs af te zien van de plannen om vanaf het volgend schooljaar met de nieuwe struktuur van start te gaan.