Eenhoofdigheid van het aandeelhouderschap leidt ook bij de niet-klassi

eke vennootschapsvormen tot problemen.Afhankelijk van de vennootschapsvorm is de sanctie de hoofdelijke borgtocht van de enige vennoot of de ontbinding van de vennootschap.Stromanconstructies zijn in elk geval uit den boze: ze nemen de eenhoofdigheid niet weg.Een inkoop van eigen aandelen creëert in principe tweehoofdigheid.Een onverdeelde eigendom van alle aandelen vormt in dit verband wellicht evenmin een probleem.