Advertentie
Advertentie

Eensgezindheid over politiehervorming brokkelt af

(tijd) - De voorzitters van PS en PRL, Philippe Busquin en Louis Michel, gaven gisteren te kennen niet te kunnen instemmen met de vorming van een eenheidspolitie. Daarmee verbreken ze de unanimiteit die de commissie-Dutroux had bereikt over de herstructurering van het politielandschap. Tijdens het parlementair debat van vandaag en morgen zal blijken of het voorstel van de commissie nog kans op slagen heeft.De commissie-Dutroux stelde in haar eindrapport, dat dinsdag aan de Kamer werd voorgelegd, voor om de drie bestaande politiediensten te integreren in één eenheidspolitie. Met veel moeite waren de commissieleden erin geslaagd jarenoude partijpolitieke stellingnames te overstijgen en unanimiteit te bereiken over de hervorming van het politielandschap. Verslaggever Landuyt was er niet weinig trots op. De eerste reacties op het voorstel, zowel vanuit regeringskringen als vanuit de verschillende politiekorpsen, waren dinsdagavond positief.