Eenvormig statuut europarlementsleden toch nog voor Europese verkiezingen?

BRUSSEL (tijd) - Nog voor de Europese verkiezingen van juni gaat het Europees parlement een eenvormig statuut uitwerken voor zijn leden. Gisteren werd in de juridische commissie van het EP een aantal ideeën getest. Zo zou er volledige transparantie komen in de verloning van Europese parlementsleden op basis van een gemiddelde van de 15 nationale parlementaire gages. Voor de legislatuur 1999-2004 kunnen herkozen europarlementsleden nog een beroep doen op de 'oude' regeling.De voorbije weken is heelwat media-aandacht gegaan naar de reisvergoedingen van europarlementsleden. Dat gebeurde na een vernietigend rapport van de Europese Rekenkamer. Voor heelwat EP-leden uit de armere lidstaten is zo'n onkostenvergoeding evenwel een aanvulling op het karige loon. Tot nu toe genieten europarlementsleden immers hetzelfde loon als verkozenen in hun nationale parlementen.