Advertentie
Advertentie

Eenvoudiger procedure versnelt sociale huisvesting

(belga/tijd) - Een drastische vereenvoudiging van de administratieve procedures, die op 1 mei ingaat, zal een snellere afhandeling van sociale huisvestingsprojecten mogelijk maken. Minister van Huisvesting Leo Peeters zei dat zaterdag bij de eerstesteenlegging van 44 sociale appartementen in Kessel-Lo. Hij verwacht dat de gemiddelde tijd tussen de indiening van een project en het begin van de werken tot één jaar zal worden gehalveerd.Tot nog toe moesten maatschappijen voor sociale huisvesting gemeenten of OCMW's die een sociaal woonproject wilden realiseren, voor elk deelaspect (aankoop van grond of krotwoning, afbraak van krotten, bouwrijp maken van terreinen, wegenwerken, bouwen van nieuwe woningen) een afzonderlijk dossier indienen, met eigen procedureregels. Ook het subsidiestelsel was vrij complex. Voor renovatie alleen al bestonden er drie subsidiekanalen met elk een eigen specifieke procedure.