Advertentie
Advertentie

Eerherstel van de Vlaamse ondernemer

Wanneer we in beleidstermen praten over economie en ondernemerschap, dan catalogiseren we deze vaak onder de noemer 'de harde sector'. Maar de vraag is of economie op het einde van de 20ste eeuw nog wel een harde sector is. Economie op zich roept een eerder negatief beeld op bij de mens in de straat. Economische belangen worden langzaam maar zeker in het verdomhoekje geduwd. Voor een deel is dit een erfenis van het beeld dat overblijft over de economie van de jaren zeventig en tachtig. Economisch beleid was toen synoniem voor crisisbeleid, afvloeiingen, herstructureringen, milieuvervuiling, faillissementen, enzovoort. Hoewel de realiteit, zowel op het terrein als in het beleid, al sinds vele jaren anders is, leeft dit beeld hardnekkig voort.De Vlaamse economie kan terugkijken op een decennium waarin er om en bij de 200.000 nieuwe banen werden gecreëerd. Sinds eind 1996 zit onze economie in een groeispiraal die in 1998 culmineerde in een Vlaamse reële groei van ruim 3 procent. Zelfs voor 1999, dat internationaal als een moeilijk jaar wordt beschouwd, zal Vlaanderen zijn gemiddelde groei van ruim 2 procent kunnen behouden. Vanuit het buitenland is de interesse om in Vlaanderen te investeren, hersteld. Onlangs maakte de Dienst Investeren in Vlaanderen (DIV) bekend dat in 1998 een record aan buitenlandse investeringen in Vlaanderen werd geregistreerd.