Advertentie
Advertentie

Eerherstel voor De Croo

(tijd) - Door toedoen van Kerk en Koning is het - meer op het federale dan op het regionale beleidsniveau - een korte politieke werkweek geworden. Zij begon ingevolge het pinksterfeest pas dinsdag en eindigde, althans voor de kamerleden, wegens de koninklijke gastvrijheid al woensdagavond. Het vorstenpaar had donderdagmiddag de provinciale en gemeentelijke overheden op de koffie uitgenodigd. Om haar tientallen leden-burgemeesters in staat te stellen op de invitatie in te gaan, kwam de Kamer van Volksvertegenwoordigers die dag niet bijeen. In de Koninklijke Serres van Laken stond de 'cumul', dat vreemde gewas uit de Belgische politieke flora, donderdagmiddag in felle bloei.De korte politieke week bleef vrij rustig. Het leek wel stilte na de Octopus-storm. Een ambtelijke werkgroep onder leiding van Lode de Witte, de gouverneur van Vlaams-Brabant en ex-kabinetschef van toenmalig en huidig minister van Binnenlandse Zaken Louis Tobback, maakt op basis van het achtpartijenakkoord het terrein voor de reorganisatie van de politiediensten verder bouwrijp. Tegen het eind van volgende week worden de eerste teksten verwacht.