Advertentie
Advertentie

Eerste artsenverkiezingen leveren enkel winnaars op

BRUSSEL (tijd) - De artsenbond van Marc Moens verovert in de eerste artsenverkiezingen zeven van de in totaal twaalf te begeven zitjes in de commissie artsen-ziekenfondsen, voor de dokters het belangrijkste Riziv-orgaan. Daarmee blijft de BVAS het grootste artsensyndicaat, met een absoluut overwicht bij de specialisten. Maar hij moet wel een aanzienlijk stuk van zijn macht afstaan aan het 'Kartel', de krachtenbundeling van de artsenbond-Roex en het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen. Dat krijgt vijf vertegenwoordigers in de 'medicomut', waarvan één specialistenzetel.De ambtenaren van het Riziv en de vertegenwoordigers van de artsensyndicaten stonden dinsdag onder hoogspanning. De eerste omdat ze de duizenden stemformulieren moesten tellen die de dokters de afgelopen weken hebben teruggestuurd. De tweede omdat ze er nauwlettend op toe wilden zien dat er niet geknoeid werd bij het telwerk, terwijl ze toch zo snel als mogelijk het resultaat van de eerste artsenverkiezingen wilden kennen. Tot dusver was de verdeling van de zetels in de Riziv-organen - in de commissie artsen-ziekenfondsen negen voor de artsenbond van Marc Moens en twee voor die van Milan Roex - gebaseerd op een ledentelling die meerdere decennia geleden plaatsvond.