Eerste bedrijvencentrum in Brussels gewest

SCHAARBEEK (tijd) - Met enkele jaren achterstand op Vlaanderen en Wallonië heeft nu ook het Brusselse gewest een bedrijvencentrum, in Schaarbeek. Anders dan in de centra in de andere gewesten is het Brusselse bedrijvencentrum een volledig lokaal initiatief, waar de gewestoverheid tot nog toe niet is in tussengekomen. Het centrum gaat over enkele weken effektief van start en specializeert zich in de sektor van de informatie en kommunikatie.