Eerste Cevora-barometer geeft groei van bediendentewerkstelling aan

(tijd) - De tewerkstelling van bedienden is de voorbije twaalf maanden gestegen. Bij de bedrijven die aangesloten zijn bij het ANPCB gaat het om een groei met 6 procent. Dat zegt Cevora, het vormingscentrum van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (ANPCB), dat een trimisteriële barometer van de bediendentewerkstelling heeft ontworpen.Officiële statistieken over de evolutie van de tewerkstelling komen laat en zijn, vooral wat de dienstensector betreft, onvolledig. Dat maakt het moeilijk de signalen van een herleving van de economie met cijfers te verifiëren. Om dat te verhelpen, heeft Cevora, het vormingscentrum van het ANPCB, een nieuwe bron aangeboord: de gegevens van vier sociale secretariaten (Securex, De Familie, Groep-S en SD). Driekwart van alle Belgische bedrijven doet een beroep op de diensten van een sociaal secretariaat.