Eerste gezondheidsoverleg tussen gemeenschappen

BRUSSEL (belga) - Op het kabinet van de Vlaamse gemeenschapsminister voor volksgezondheid, Hugo Weckx, heeft dinsdag een eerste overlegronde plaatsgehad tussen de drie ministers bevoegd voor de volksgezondheid in hun respektieve gemeenschappen. De ministers Hugo Weckx (N), Fran¸ois Guillaume (F) en Mathieu Grosch (D) kwamen overeen nauwer samen te werken op het vlak van de doping- en aidsbestrijding en de alkohol- en drugpreventie.