Eerste konferentie van Europese bedrijfsrevisoren en accountants

(tijd) - Van 17 tot 19 oktober wordt te Brussel voor het eerst een Europese konferentie van bedrijfsrevisoren en accountants georganizeerd. Het beroep is de jongste tijd aan een sterke ontwikkeling toe. In de afzonderlijke lidstaten van de EG treedt een toenemende koncentratie van accountantsbedrijven op en stellen de nationale kantoren zich almaar internationaler op. Een en ander kan ook niet losgezien worden van de ontwikkelingen die zich in Europa voordoen op algemeen bedrijfsvlak. De aan gang zijnde fusie- en overnemingsgolf treft ook de accountantskantoren en heeft overigens ook het werkvolume voor revisoren en accountantsbedrijven fors doen toenemen. Dat en nog tal van andere temata zullen centraal staan op de driedaagse konferentie van de Fédération des Experts comptables Européens. Het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR) en het Instituut der Accountants (IDAC) organizeren de konferentie, waarop zo'n 500 deelnemers uit heel Europa worden verwacht. De FEE groepeert 33 beroepsverenigingen van bedrijfsrevisoren en accountants uit 21 Europese landen. De groeiende Europese eenheidsmarkt en de invloed die ervan zal uitgaan op de accountancy vormt het hoofdtema van de konferentie. "Het Europa van morgen wordt één grote, interne markt waarin vakmensen op het vlak van de boekhoudkundige expertise en kontrole van de rekeningen meer en meer zullen samenwerken, zegt Paul Lurkin, voorzitter van de konferentie van de FEE. Volgens hem zal de konferentie dan ook een reële bijdrage leveren tot een Europese beroepsontwikkeling ten voordele van de Europese ondernemingen.