Eerste kwartaal frustrerend voor fondsbeleggers

(tijd) - Fondsbeleggers in Belgische frank behoorden het eerste kwartaal tot het kleine kransje niet gefrustreerde investeerders. De obligatiesicavs in Belgische of Luxemburgse frank en geldmarktsicavs in Belgische frank boekten in het jaarbegin als enige fondsen een positief resultaat. Voor beleggers in hoogrentende deviezenfondsen en de internationale aandelenfondsen staat 1995 voorlopig geboekstaafd als een jaar vol kommer en kwel, zo blijkt uit de evolutie van de fondsenindex van het Gemeentekrediet over de eerste drie maanden van het jaar. De turbulenties op de internationale financiële markten, die in gang werden gezet door de Mexicaanse pesokrisis in december, hebben ervoor gezorgd dat beleggers het woord 'risico' uit hun financiële handboek hebben geschrapt. 'Safety first' is de gouden regel geworden op de beleggingsmarkt, wat zich heeft vertaald in een vlucht naar sterke en stabiele valuta zoals de Duitse mark en Zwitserse frank.