Eerste Octopus-wettekst krijgt de zegen van kamercommissie

(belga/tijd) - De verenigde kamercommissies van Justitie en Grondwetsherziening keurden donderdagochtend het voorstel tot herziening van het artikel 151 van de grondwet goed. De 25 leden van de Octopus-partijen - meerderheid, liberalen, VU en FDF - stemden voor, de twee Vlaams Blok-kamerleden stemden tegen en de twee groene commissieleden onthielden zich. Die grondwetsaanpassing maakt de oprichting van de Hoge Raad voor Justitie mogelijk. Het is meteen het eerste Octopus-wetsvoorstel dat de zegen krijgt van een parlementscommissie.