Advertentie
Advertentie

Eerste ophelderingen in groot Parijs beursschandaal

De Parijse kompensatiekamer voor financiële instrumenten (CCIFP) heeft haar rapport over de zaak-Cogema-Buisson bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat de PDG van Arbitrage SA Jean-Marc Aletti, aan wie de gebroeders Buisson de MATIF- aktiviteiten toevertrouwden, systematisch zijn klanten ten voordele van de moedermaatschappij verliezen deed lijden. Cogema, die een dochter is van het "Commissariat á l"Energie Atomique' zou voor 300 miljoen Fr. frank aan Arbitrage SA toevertrouwd hebben. Het rapport berekent het geleden verlies op 20 miljoen Fr.fr., hetgeen alleszins maar een voorlopig cijfer kan zijn. Cogema verklaarde immers in deze zaak 259 miljoen Fr.fr. verloren te hebben. Zij zou echter niet het enige slachtoffer zijn, vermits Aletti op de vlucht zou geslagen zijn met een vermoedelijke buit van 1 miljard Fr.fr.