Eerste outplacement-experiment gestart

(tijd) - Minister van Tewerkstelling Theo Kelchtermans heeft aan het failliete meubelbedrijf Eikenlo uit Eeklo 4 miljoen frank toegezegd voor de outplacement van 50 oud-personeelsleden. Het is het eerste bedrijf dat daarvoor werd erkend in het kader van een tweejarig experiment. Kelchtermans maakte dat bekend wanneer hij het tijdens het gesprek over één jaar tewerkstellingsbeleid, over het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord voor 1996-1997 had.