Eerste overleg over numerus clausus

(tijd) - De federale minister van sociale zaken Bernard Anselme heeft voor het eerst overleg gepleegd met de gemeenschapsministers van hoger onderwijs Luc Van den Bossche en Michel Lebrun over de numerus clausus. Er werd afgesproken dat een werkgroep over enkele weken konkrete voorstellen op tafel moet leggen. Eind juli is er een nieuw overleg.