Eerste projekten Domus Flandria zijn klaar

ANTWERPEN (tijd) - De eerste resultaten van Domus Flandria zijn nu ook op het terrein zichtbaar. Vijf kleinere projekten met in totaal een 100-tal woningen kunnen worden opgeleverd. De huurders zullen de eerstvolgende maanden hun intrek kunnen nemen. Voor het eind van het jaar zullen er een 1.000-tal woningen klaar zijn. Het doel van 10.000 woningen voor eind 1995 zal grotendeels gehaald worden.Domus Flandria werd eind 1992 opgericht om het urgentieprogramma van de Vlaamse regering voor de sociale huisvesting in snel tempo uit te voeren. Het programma was bedoeld als inhaalbeweging, omdat de sociale woningbouw in Vlaanderen in de jaren 80 ver achter was gebleven bij de behoeften. Het beoogde in 80 Vlaamse gemeenten ongeveer 10.000 sociale woningen tot stand te brengen, waarvan 8.000 huurwoningen (6.500 nieuwbouw en 1.500 renovatie) en 2.000 koopwoningen.