Advertentie
Advertentie

'Eerste resultaten zullen snel zichtbaar zijn'

BRUSSEL (tijd) - De eerste resultaten van de hervorming van het statistisch apparaat zullen zeer snel zichtbaar zijn. Dit zegt Bart Meganck, hoofd van het departement statistiek van de Nationale Bank. De nationale rekeningen bijvoorbeeld zullen dit jaar reeds verscheidene maanden sneller gepubliceerd worden. Maar de andere gunstige gevolgen zullen nog twee tot drie jaar op zich laten wachten.Meganck merkt op dat de hervorming van het statistisch apparaat uit twee delen bestaat: eerst komt er een Belgisch luik en later een Europees luik. De programmawet, die op 1 januari jongstleden van kracht werd, geeft het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) en de Nationale Bank de nodige armslag om tegen eind volgend jaar orde op zaken te stellen.