Advertentie
Advertentie

Eersterangsrol Europese chemie bedreigd door hoge kosten

DEN HAAG (tijd) - De industrie, en zeker de chemie in Europa, staat dit en ook volgend jaar opnieuw voor een zware uitdaging. De konkurrentiekracht kalft zienderogen af. De eersterangsrol die de Europese chemie nu in de wereld speelt, wordt bedreigd. De hoge arbeidskosten, de dure energie en de nieuwe milieu-uitgaven vormen samen met een steeds ongunstiger fiskaal klimaat de oorzaken van de malaise. De Verenigde Staten en meer nog Zuid-Oost-Azië profileren zich op al die kostenposten een stuk goedkoper dan Europa. Toch mag de Europese chemie zich daardoor niet in de verdediging laten drukken en terugvallen op een defensieve houding door grenzen te sluiten, nog meer reguleringen door te voeren of door met de subsidiepot te zwaaien. Die houding of het zich verschuilen voor de wereldmarkt achter kunstmatige barrikades zou pas echt nefast zijn voor de sektor. Tot dit besluit kwamen een aantal sprekers op een seminarie in het Binnenhof te Den Haag over de toekomst van de Europese chemie, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie of de VNCI.