Eerstkomende vijf jaar cruciaal voor toekomst Fiat

(tijd) - In 1989 realizeerde de Fiat-groep op haar industriële aktiviteiten een nettowinst van 3.306 miljard lire. De operationele winst lag op 9,3% van de omzet. Fiat haalde op dat ogenblik een absoluut wereldrekord op gebied van rendabiliteit in de auto-industrie, aanzienlijk beter dan titelhouder Toyota. Verleden jaar daalde de operationele winst echter naar slechts 1,4 % van de omzet. En de vooruitzichten zijn weinig positief.