Advertentie
Advertentie

Effekt krisisbelasting 2 procent op gezinsinkomens

(tijd) - Bijgevoegde tabel geeft een beeld van het effekt van een krisisbelasting van 2 procent die de regering de afgelopen weken had voorgesteld. In de tabel werd alleen het effekt berekend uitgaande van de brutojaarwedde of -loon. Daar komt dus in niet weinig gevallen nog een en ander bij omdat de regering voorstelde om de krisisbelasting op alle belastbare inkomsten te heffen.