Advertentie
Advertentie

Effektenrapport voor kantoren

BRUSSEL (tijd) - In de toekomst zal in Brussel voor elk nieuw kantoorgebouw dat groter is dan 10.000 vierkante meter een effektenrapport moeten worden opgesteld. Dit rapport moet niet enkel aandacht hebben voor de gevolgen op het milieu maar ook voor de stedebouw, het behoud van het erfgoed en de sociaal-ekonomische gevolgen (bv. tewerkstelling, huurprijzen). Een ontwerp van ordonnantie terzake werd gisteren door voorzitter Picqué van de Brusselse executieve en ministers Didier Gosuin en Robert Hotyat op een perskonferentie voorgesteld. Eenmaal goedgekeurd door de Brusselse hoofdstedelijke raad zal voor de uitvoering van projekten een effektenrapport moeten worden opgesteld.