Advertentie
Advertentie

Efficiënt informatiegebruik bepaalt mee sukses van KMO

ANTWERPEN (tijd) - Een efficiënt gebruik van informatie, met name over onderzoek & ontwikkeling en de konkurrentie in een bedrijfstak, kan zeker bijdragen tot het sukses van kleine en middelgrote ondernemingen. Die stelling blijkt bevestigd te worden door recent onderzoek van Nadine Lybaert. Zij verwierf onlangs de titel van doctor in de toegepaste ekonomische wetenschappen (TEW) aan de Katolieke Universiteit van Brussel. Promotor was de bekende KMO-expert Rik Donckels.De volledige titel van het proefschrift luidt 'Informatie als determinant voor lange-termijnsukses in industriële KMO's'. 'Professor Donckels hoopte via mijn werk het bewijs te leveren dat je op hoog niveau KMO-onderzoek kan bedrijven', vertelt Lybaert. 'Als licentiate TEW uit de oriëntatie accountancy wou ik graag promoveren op een KMO-onderwerp. Tijdens mijn studies merkte ik dat er vooral gedoceerd werd over grote ondernemingen. Kleinere bedrijven kwamen veel minder aan bod.' Een bijkomende verklaring voor de keuze van het onderwerp was dat Lybaerts echtgenoot, diens ouders en haar eigen vader uit een typisch KMO-milieu afkomstig zijn.