EG-automarkt in 1998 volledig geliberalizeerd

TOKIO (reuter/tijd) - Volgens EG-kommissielid voor de interne markt Martin Bangemann moet de Europese automarkt tegen 1998 volledig geliberalizeerd zijn. In 1993 komt er een overgangsperiode van vijf jaar waarin de Japanners hun auto-uitvoer naar de EG geleidelijk en gekontroleerd opvoeren.