EG bant CFK's vanaf eind 1995

BRUSSEL/ESTORIL (tijd/belga) - De EG-lidstaten zijn het erover eens dat de produktie en het gebruik van CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) tegen eind 1995 moet worden stopgezet. Zij pleiten ook voor een wereldwijd verbod vanaf die datum. De leefmilieuministers van de Twaalf kwamen dit op hun informeel overleg in Estoril overeen.