EG begint onderzoek tegen Daimler-Benz

(tijd) - De Europese kommissie begint een onderzoek tegen de verkoop van een openbaar stuk grond in Berlijn aan Daimler- Benz. De EG heeft namelijk vermoedens dat er sprake is van een ongeoorloofde toekenning van staatsteun onder de vorm van subsidies. Daimler-Benz betaalde 92,9 miljoen mark voor het Berlijnse terrein. De kommissie zegt dat elementen wijzen op een fundamentele onderwaardering van het terrein. De prijs was gebaseerd op een waardering die de Senatsverwaltung für Bau-und-Wohnungswesen (SBW) in mei 1990 doorvoerde. De Europese kommissie gaat evenwel niet akkoord met de principes en procedures die door de SBW gevolgd werden.