EG bekrachtigt konventies ter bescherming ozon- laag

In New York heeft de Europese Gemeenschap gisteren de bekrachtigingsoorkonden neergelegd voor de konventie van Wenen ter bescherming van de ozon-laag. De konventie werd reeds op 22 september jl. van kracht, na bekrachtiging ervan door 20 landen. In Luxemburg besloot de EG- ministerraad vorige vrijdag samen met die konventie van Wenen ook het protokol van Montréal te bekrachtigen. Dit slaat op de beperking van stoffen die de ozon-laag aantasten, zoals chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) en halonen.