EG-bepalingen gezondheid en veiligheid op het werk

LUXEMBURG (tijd/belga) - Met de goedkeuring van drie richtlijnen betreffende de gezondheid en de veiligheid op het werk, hebben de EG-ministers van sociale zaken gisteren in Luxemburg een bijdrage geleverd tot de sociale dimensie van de toekomstige Europese eenheidsmarkt. De richtlijn stellen immers minimum-regels vast die in de hele Gemeenschap nageleefd zullen moeten worden inzake de toestand van de werkplaatsen; het gebruik van arbeidsuitrusting (machines, toestellen, installaties) en het gebruik van individuele beschermingsmiddelen.