Advertentie
Advertentie

EG bestudeert samenwerking Shell

(tijd) - De Europese Kommissie gaat een diepgaand onderzoek verrichten naar de joint venture tussen Shell Petroleum NV en Montedison Nederland NV. Deze joint venture zal de wereldwijde aktiviteiten in plastic halffabrikaten van beide moedermaatschappijen (Koninklijke Olie en Montedison SpA) overnemen. De joint venture heeft aktiviteiten op het gebied van produktie, distributie en onderzoek en ontwikkeling en zal door beide moederondernemingen worden beheerd, waarbij Shell de leidende rol heeft in het management van het samenwerkingsverband. De Kommissie is op dit moment van mening dat de joint venture een zeer sterke positie in zal nemen in de markt voor polypropyleen en met name in de polypropyleentechniek. De Kommissie heeft vier maanden de tijd om de uiteindelijke beslissing over de venture naar buiten te brengen.