Advertentie
Advertentie

EG biedt SU technische hulp van 400 miljoen ecu

(van onze verslaggever) LUXEMBURG - De EG-ministers van buitenlandse zaken keurden gisteren de verordening goed om de Sovjetunie in de loop van dit jaar een technische bijstand ten belope van 400 miljoen ecu te bieden. In beginsel werd hiertoe reeds tijdens de Europese Raad (regeringsleiders) van december jl. in Rome beslist. Toen werd de Sovjetunie ook een voedselhulp van 250 miljoen ecu toegezegd en kredieten van 500 miljoen ecu om in de EG eetwaren te kopen.