EG en China praten over textielakkoord

Vorige week begonnen in Brussel de onderhandelingen over de vernieuwing van het Europees-Chinees bilateraal textielakkoord dat eind dit jaar verstrijkt. Van Chinese zijde werd op een grotere toegang op de EG-markt voor textiel- en kledingswaren aangedrongen. Ambtenaren van de Europese kommissie maakten de Chinese afvaardiging duidelijk dat de Gemeenschap weliswaar bereid is het bestaand akkoord te verbeteren, maar tevens rekening moet houden met de moeilijkheden waarmee de Europese textiel- en kledingsnijverheid, vooral in een aantal sektoren, nog steeds te kampen heeft. Beide partijen werden het eens over de grote lijnen van een mogelijke oplossing voor beide problemen. De onderhandelingen hierover worden na de zomervakantie voortgezet.