EG en Golf-staten sluiten ruim samenwerkingsakkoord

Gisteren werd in de vroege uurtjes in Brussel een samenwerkingsakkoord tussen de Europese Gemeenschap en de lidstaten van de Samenwerkingsraad der Arabische Golf-staten geparafeerd. Van die raad maken Saoedi-Arabië, Koeweit, Qatar, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman deel uit. Het akkoord beoogt de samenwerking op alle gebieden. Op handelsgebied bevestigt het alleen het status quo, maar na de ondertekening van dit samenwerkingsakkoord (op 14 juni), zullen onderhandelingen aangevat worden over de vrijmaking van de bilaterale handel, m.a.w. over een vrijhandelsakkoord. Onder druk van de Europese petrochemische industrie wordt dit tot op heden tegengehouden.